Quy hoạch đô thị

Những quy định đáng chú ý trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2024

1. Siết phân lô, bán nền cả đô thị loại III Về khu vực được phân lô, bán nền, Điều 31 Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự...