Đất nền phân lô

Xây dựng đề án vành đai công nghiệp đô thị dọc vành đai 3, 4 TP.HCM

Xây dựng vành đai công nghiệp là biện pháp bảo vệ hệ sinh thái đô thị và là tiền đề cho việc xây dựng vành đai nông nghiệp và thực phẩm cho TP.HCM.