Trình tự thủ tục

Đất không được tách thửa, có thể bán một phần không?

Tôi có thửa đất nông nghiệp 8.000 mét vuông nhưng hiện tại chưa được tách thửa. Tôi muốn bán một phần thửa đất này thì người mua có được đồng sở hữu trên sổ với tôi không?