Khoa học

Vì sao có những người thà bỏ luôn xe máy chứ không chịu đóng phạt?

Có những trường hợp ngay lúc lập biên bản, CSGT đã đoán được người vi phạm sẽ bỏ xe, không đóng phạt vì mức phạt quá cao so với giá trị xe. Đó là những trường hợp nào?