Đất dân cư xây dựng mới ở TP.HCM nếu hợp quy hoạch, tiếp giáp đường sẽ được chuyển mục đích

N Phong
Các loại đất khác gồm cả đất xây dựng mới sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, nếu phù hợp quy hoạch và tiếp giáp đường giao thông.
Người dân có đất, nhất là ở các huyện tại TP.HCM, rất trông chờ TP có hướng dẫn gỡ vướng chuyển mục đích, tách thửa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân có đất, nhất là ở các huyện tại TP.HCM, rất trông chờ TP có hướng dẫn gỡ vướng chuyển mục đích, tách thửa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa trình UBND TP dự thảo hướng dẫn về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại khu vực Chuyển mục đích đất dân cư xây dựng mới: Gỡ rối nhưng vẫn còn vướng

Bước 1: UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ vào nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ và các điều kiện chuyển mục đích, tổ chức đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND TP phê duyệt.

Bước 2: Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm được phê duyệt, hồ sơ xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân mà UBND cấp huyện thực hiện các khâu cho chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận.

Các ô phố có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 là "đất sử dụng hỗn hợp" gồm nhiều chức năng như nhóm nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình công cộng công viên cây xanh… nhưng chưa thể xác định được tỉ lệ hoặc vị trí cụ thể của các nhóm chức năng thì UBND các quận huyện, TP Thủ Đức cần rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 để xác đinh vị trí đất ở cụ thể trên ô phố, làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, tách thửa…

UBND TP giao thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức lãnh đạo chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát, quản lý nhà nước về đất đai xây dựng và quy hoạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi lợi dụng chủ trương, quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa, xây dựng không đúng quy định pháp luật để trục lợi, dẫn đến phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, ảnh hưởng đến công tác phát triển đô thị.

TP.HCM: Đất dân cư xây dựng mới được chuyển mục đích, cần điều kiện gì?TP.HCM: Đất dân cư xây dựng mới được chuyển mục đích, cần điều kiện gì?

UBND TP.HCM sẽ có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại khu vực quy hoạch nhóm nhà ở, trong đó có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới.