TP.HCM: Quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc còn thiếu sót

N Phong
Nhiều đồ án quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM bị chậm, chưa thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với các khu chức năng đã được quy hoạch…

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM.

Theo đó, Thanh tra TP.HCM đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch từ năm 2015 - 2022; thanh tra nội dung quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư từ năm 2021 - 2022.

Theo kết luận thanh tra, trải qua gần 20 năm, Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc đã trình UBND TP.HCM phê duyệt Đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, với quy mô 6.089 ha. Trên cơ sở quy hoạch chung, Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc đã tiến hành lập 07 Đồ án quy hoạch gồm 11 phân khu tỷ lệ 1/2000 cơ bản đến năm 2013 được UBND TP.HCM hoàn tất phê duyệt, gồm: Khu I, Khu II và một phần Khu IV-IX, Khu V, Khu VI, Khu VII, Khu VIII, Khu A, Khu B, dự án sân Golf Củ Chi, dự án Khu dân cư Tân Hội An nhằm định hướng Khu đô thị Tây Bắc trở thành một khu đô thị vệ tinh, một trung tâm, đầu mối thương mại dịch vụ, tài chính, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cấp khu vực của TP.HCM.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM.

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cũng chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Xây dựng; chưa lập hồ sơ cắm mốc giới và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa của 09 khu chức năng và 01 khu dự án đã được phê duyệt quy hoạch; không đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án...

Giai đoạn từ năm 2015 - 2022, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với Khu đô thị Tây Bắc đã ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như triển khai các dự án xây dựng. Vì vậy, các khu đất trong Khu đô thị Tây Bắc dự kiến kêu gọi nhà đầu tư đang tạm ngưng, chờ hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch.

Thanh tra TP.HCM chỉ rõ, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc tổ chức điều chỉnh quy hoạch khu đô thị từ tháng 6/2016 đến tháng 02/2020, mất hơn 03 năm, 08 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 là thực hiện chậm, chưa đúng với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM là đến cuối năm 2016 phải hoàn thành.

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc phải thực hiện nhiều lần, mất 11 tháng, chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Thanh tra thành phố nhận định là quá chậm, chưa đảm bảo Nghị định 37 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Thời gian từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đến khi được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND TP.HCM đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc để báo cáo Thủ tướng xem xét mất 10 tháng. Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm…

Từ kết luận nêu trên, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu thống nhất, chỉ đạo giao Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền với tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm.

Bên cạnh đó, khẩn trương yêu cầu các đơn vị tư vấn cần bổ sung, khắc phục nội dung còn hạn chế, thiếu sót đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 và đồ án quy hoạch phân khu 1/2000.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cần rà soát, điều chỉnh giảm giá trị khi quyết toán theo quy định do việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc không chính xác về diện tích, làm phát sinh tăng kinh phí lập tổng dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM…

Trước đó, vào tháng 02/2022, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM đã có kiến nghị gửi UBND TP.HCM xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu đô thị Tây Bắc theo hướng thay đổi quy mô diện tích khu đô thị giảm từ 6.084 ha xuống còn 4.410 ha; tách khu dân cư hiện hữu với dân số quy hoạch khoảng 85.000 người, đến năm 2025; điều chỉnh quy mô dân số từ 300.000 người lên 600.000 người cho toàn khu; giảm diện tích khu đào tạo đại học từ 306 ha xuống khoảng 150 ha và giữ nguyên quy mô đào tạo, nghiên cứu...

Đến nay, khu đô thị này vẫn chưa triển khai theo quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do việc đền bù, giải phóng mặt bằng các khu dân cư hiện hữu trong ranh giới quy hoạch khu đô thị chưa thực hiện được, dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện. Đặc biệt là khu vực tập trung các hộ dân đã sinh sống từ trước dọc theo quốc lộ 22, với tổng diện tích khoảng 1.674,2 ha.

#box1709724617146{background-color:#70a974}