Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất trích lại một phần tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

N Phong
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung vào dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định trích lại một phần tiền xử phạt vi phạm cho cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông trong một lần xử lý vi phạm ở TP.HCM - Ảnh: M.HÒA

Cảnh sát giao thông trong một lần xử lý vi phạm ở TP.HCM - Ảnh: M.HÒA

Theo chương trình làm việc, chiều nay 22-5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự kiến dự luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Vì sao đề xuất trích lại?

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Bộ Công an dự kiến bằng lái có 12 điểm, bị trừ hết điểm phải thi lạiBộ Công an dự kiến bằng lái có 12 điểm, bị trừ hết điểm phải thi lạiĐỌC NGAY

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hằng năm Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện việc bố trí ngân sách sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ quy định về nội dung này.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, tham khảo quy định tương tự tại khoản 3, điều 112 Luật Thanh tra năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào khoản 1, điều 5 dự luật.

Cụ thể, dự luật bổ sung quy định: “Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông”.

Trước đó, tại dự luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3-2024 quy định: “Lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật…”.

Tuy nhiên, sau đó nội dung này được bỏ khỏi dự thảo luật.

Chỉnh lý quy định về quỹ giảm thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về thành lập Quỹ giảm thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ để hỗ trợ cho các nạn nhân, người nhà nạn nhân và có cơ chế, chính sách bền vững để tái đầu tư vào việc bảo đảm cho trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ nguồn của quỹ và nội dung chi của quỹ để không trùng với nguồn và nội dung chi của ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh có văn bản đề nghị Chính phủ đề xuất cụ thể và đánh giá tác động đối với nội dung đề xuất. Chính phủ đã có văn bản đề xuất bổ sung một điều quy định về quỹ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất tiếp thu ý kiến đại biểu và đánh giá tác động của Chính phủ.

Đồng thời cho rằng việc thành lập quỹ phù hợp với nhu cầu thực tiễn khi có rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ, góp phần giảm thiểu các thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra cho con người và xã hội. Nguồn kinh phí của quỹ chủ yếu là nguồn tài chính xã hội hóa...

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung xây dựng điều 85 dự luật, tiếp thu, chỉnh lý quy định về quỹ.

Trong đó, bảo đảm nguyên tắc rõ ràng không vì mục đích lợi nhuận; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hỗ trợ cho các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, không được chi trùng với ngân sách nhà nước.

Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thôngBỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Chính phủ đã bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông.