Người dân ôm nợ vì trúng đấu giá hàng chục lô đất

N Phong
Do người dân nộp chậm tiền sử dụng đất từ 7 đến 10 ngày theo quy định, UBND thị xã Điện Bàn đã ra quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá hàng chục lô đất.

Nộp chậm tiền sau khi trúng đấu giá

Ngày 17/8, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ký Văn bản 1929/UBND, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn của người dân đề nghị hoàn trả toàn bộ số tiền đặt trước đối với 70 lô đất của 14 người dân đã nộp liên quan đến việc tham gia đấu giá đất tại Khu dân cư Nam Điện An.

Theo đó, sau khi xem xét đơn của người dân, bà Châu giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã và đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra và tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn cho công dân đúng quy định.

Bất động sản - Người dân ôm nợ vì trúng đấu giá hàng chục lô đất

Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện.

Trước đó, ngày 8/8/2022, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 114 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Trong đó, có 14 cá nhân trúng đấu giá 86 lô với tổng giá trị 221,484 tỷ đồng.

16 lô đất đã nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn. Còn lại, 70 lô đất nộp tiền sử dụng đất chậm, trong đó, 40 lô chậm nộp 7 ngày và 30 lô chậm nộp 10 ngày.

Ngoài ra, còn có 1 lô đất, người trúng đấu giá không thuộc 14 người dân trên, nộp tiền chậm 1 ngày so với quy định.

Ngày 26/9/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã có tờ trình đề nghị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối những lô đất chậm nộp tại Khu dân cư Nam Điện An đã được công nhận ngày 8/8/2022.

Qúa trình thực hiện, 14 cá nhân trên đã có đơn trình bày lý do chậm nộp tiền sử dụng đất, do ở các tỉnh phía Bắc nên ủy quyền cho ông Nguyễn Trung T. thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên.

Tuy nhiên, ông T. có lý do bất khả kháng, sốt xuất huyết, nên đã nộp tiền trễ. Những người dân này đề nghị xem xét không hủy kết quả trúng đấu giá, đồng thời tạo điều kiện để người trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Mong được giải quyết sớm

Ngày 24/3, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ký Quyết định 1257/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất thuộc Khu vực dân cư Nam Điện An, lý do vì người trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá nộp trước khi tham gia đấu giá được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Điện An, UBND phường Vĩnh Điện quản lý 71 lô đất, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức dấu giá lại đối với 71 lô đất này.

Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên căn cứ vào các quy định hiện hành thực hiện hủy bỏ các Thông báo nộp tiền đối với các cá nhân bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Bất động sản - Người dân ôm nợ vì trúng đấu giá hàng chục lô đất (Hình 2).

Người dân mong muốn UBND thị xã Điện Bàn sớm giải quyết dứt điểm đối với các lô đất bị nộp chậm tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá tại Khu dân cư Nam Điện An.

Theo đó, hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất này. Lý do vì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất chậm nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định thời gian.

Bà Châu giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã xử lý số tiền đặt cọc theo đúng quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với UBND phường Điện An và UBND phường Vĩnh Điện quản lý 71 lô đất, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên căn cứ vào các quy định hiện hành thực hiện hủy bỏ các Thông báo nộp tiền đối với các cá nhân bị hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; phối hợp hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn trả lại số tiền của người bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp, không bao gồm khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc.

Ngay sau đó, người dân đã có đơn kiến nghị UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan ban hành quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền đặt trước đối với những lô đất đã nộp.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện những người dân này cho hay, họ rất có thiện chí trong việc hoàn thành tài chính sau khi được trúng đấu giá. Họ đã vay mượn nhiều nơi để có thể nộp đủ tiền.

Việc người dân nộp tiền chậm đối với 70 lô đất là có lý do chính đáng và thời gian chậm chỉ từ 7 đến 10 ngày.

Từ thời điểm tham gia đấu giá đến nay đã 1 năm, các cá nhân bị ảnh hưởng, tổn thất về tài sản, thời gian, sức khỏe và còn phải chịu chi phí vay rất lớn nhưng không được giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến cuộc đấu giá này.

Do đó, họ mong muốn phía UBND thị xã Điện Bàn giải quyết dứt điểm sớm.