Bán 2999m2 có 915m2 đất ở Nhị Bình, Hóc Môn (02 sổ trên) Giá bán 28 tỷ 

N Phong

Bán 2999m2 có 915m2 đất ở Nhị Bình, Hóc Môn (02 sổ trên) Giá bán 28 tỷ

Mua từng sổ cũng Bán: sổ đất ở bán giá 12,5 tỷ. Sổ đất trồng cây bán giá 15,5 tỷ

Đường 7m gần ra sông sài gòn

ALO: 0903120120

z4009062637794-65b9b234567c826d21506599e3ead50b-1673332096.jpg

z4009062632542-48bafb5bde4503054b7ddd36e74a923b-1673332134.jpg
z4009062623839-3235d18521d73609e72c5ea9f32cd643-1673332243.jpg
z4009062628712-86a2394051544b0e29b957daebc4e115-1673332275.jpg
sổ thưc tế