Bán 2757,4m2 có 550m2 đất ở, mặt tiền sông Bà Hồng Nhị Bình 7, Hóc Môn

N Phong

Bán 2757,4m2 có 550m2 đất ở, mặt tiền sông Bà Hồng Nhị Bình 7, Hóc Môn (02 sổ trên)

Đã san lấp tường rào đẹp, phù hợp kho xường nghĩ dưỡng

Giá bán 33 tỷ đồng, ALO: 0903120120

z4009059479081-78e8cf05a531d4b6ab6f9d12a89c6fca-1673331324.jpg
z4009059489049-f1de51b8b2be3f0f363913d116aec28d-1673331274.jpg
z4009059045953-9efbb51e6f4c0bf70627060d6226316d-1673331371.jpg
z4009059254971-ce727a932ee92d88a3ff85751e3be91c-1673331371.jpg
SỔ THỰC TẾ