Giữ nguyên hạn mức tách thửa như Quyết định 60

N Phong
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến cho dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60 quy định về tách thửa trên địa bàn thành phố. Dự thảo vẫn giữ nguyên điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp theo Quyết định 60.

Theo đó, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quyết định này. Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

Diện tích tối thiểu được tách thửa, đối với đất ở, thửa đất ở mới hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch công trình giao thông không phù hợp quy hoạch) phải đảm bảo diện tích tối thiểu 36m, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m, đối với khu vực 1 (gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú).

Đối với khu vực 2 (gồm các quận: 7, 12, Bình Tân, TP.Thủ Đức và thị trấn các huyện) diện tích tối thiểu là 50m và có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m. Đối với khu vực 3 gồm các huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn) diện tích tối thiểu là 80m, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đối với thửa đất nông nghiệp, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau tách thửa phải 500m đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

Dự thảo quy định, các thửa đất trước và sau khi được tách thửa đều phải tiếp giáp với đường giao thông đã được cơ quan thẩm quyền công bố.

Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được tách thửa.

Trường hợp thửa thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) thì phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500), thiết kế đô thị chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được tách thửa.

Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

Nếu được thông qua, quyết định mới sẽ thay thế Quyết định số 60 của UBND TP.HCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo https://thanhnien.vn/giu-nguyen-han-muc-tach-thua-nhu-quyet-dinh-60-185240508141630329.htm