Chủ đầu tư đòi đặt biển cấm, yêu cầu xử lý xe né trạm thu phí BOT

N Phong
Trước việc xe ùn ùn nối đuôi nhau né trạm thu phí Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam), chủ đầu tư trạm BOT gửi công văn đề nghị lắp biển cấm tất cả các loại xe cơ giới để buộc phải vào trạm.