Lộ trình giải đua xe đạp Nữ Quốc tế Bình Dương lần 10, năm 2020. Cup BIWASE

28/02/2020 14:55

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 52 – Nguyễn Thị Thật- TLT - Tập đoàn Lộc Trời

- Số đeo/Body No.: 73 – Jutatip Maneephan- THA - Thailand

- Số đeo/Body No.: 22 – Nguyễn Lưu Cẩm Tú - HMM - Tp.HCM – MM Mega Market

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No.: 73 – Jutatip Maneephan- THA - Thailand

- Số đeo/Body No.: 52 – Nguyễn Thị Thật- TLT - Tập đoàn Lộc Trời

- Số đeo/Body No.: 34 – Miho Yoshikawa- PBD - Tuyển Phân Bón Con Voi BD

KẾT QUẢ CHẶNG 01:

1. Vận động viên Nguyễn Thị Thật - Số đeo 52 - TLT - Tập đoàn Lộc Trời

2. Vận động viên Miho Yoshikawa - Số đeo 34 - PBD - Tuyển Phân Bón Con Voi BD

3. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo  73 - THA - Thailand

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu