Trình tự thủ tục

7 trường hợp mới nhất trong thủ tục làm Sổ đỏ 2019

7 trường hợp mới nhất trong thủ tục làm Sổ đỏ 2019

Hiện nay, thủ tục xin cấp Sổ đỏ là một trong những thủ tục mà người dân khó thực hiện nhất. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ 2019 với các quy định từ điều kiện được cấp Sổ đỏ, hồ sơ, các bước thực hiện thủ tục; các khoản tiền phải nộp.  Ảnh...

Tin đã lưu