tin nỗi bật

Thành phố Hồ Chi Minh tất cả học sinh, sinh viên ngừng đến trường từ ngày 02/2/2021

Thành phố Hồ Chi Minh tất cả học sinh, sinh viên ngừng đến trường từ ngày 02/2/2021

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Công văn 324/UBND-VX được ban hành ngày 01/2/2021. Theo đó, căn cứ Chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm...

Tin đã lưu