Sức khỏe cộng đồng

Sản xuất cà phê bột - cần được chuyên nghiệp hóa bằng quy chuẩn

Sản xuất cà phê bột - cần được chuyên nghiệp hóa bằng quy chuẩn

Cà phê là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Dak Lak nói riêng và Việt Nam nói chung. Có lẽ do từ trước đến nay, sản phẩm xuất khẩu này vẫn dưới dạng thô là chủ yếu nên quy chuẩn về chất lượng cho cà phê bột còn bỏ ngỏ. Nhưng thực tế và cả định hướng...

Tin đã lưu