PHÁP LUẬT

3 trường hợp chủ đầu tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng

3 trường hợp chủ đầu tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng

Trong quá trình xây dựng, nếu việc điều chỉnh thiết kế làm thay đổi hình thức kiến trúc, diện tích... thì chủ đầu tư cần phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng. Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng Căn cứ vào Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 và Điều 51...

Tin đã lưu