Nghĩa vụ tài chính

Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức

Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức

Theo đó,  tăng hàng loạt mức chi công tác phí, cụ thể như sau: - Phụ cấp lưu trú: + Mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày (tăng 50.000 đồng/ngày). + Trường hợp được cử đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ...

Tin đã lưu