KINH TẾ

HDTC vi phạm gì khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

HDTC vi phạm gì khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - gọi tắt là HDTC) là một trong những doanh nghiệp thuộc UBND TP HCM quản lý, vừa bị Kiểm toán Nhà nước “điểm tên” vì có những vi phạm tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ...

Tin đã lưu