Chính sách quy hoạch

Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, có phải xin phép xây dựng không? Trường hợp nào phải xin phép xây dựng.

Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, có phải xin phép xây dựng không? Trường hợp nào phải xin phép xây dựng.

 Khi xây dựng nhà ở tại các khu vực nông thôn thì có cần xin giấy phép xây dựng hay không ? các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở được cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành, cần lưu ý tránh sự việc vi phạm pháp luật Ảnh minh họa Căn cứ Khoản 2...

Tin đã lưu