Chỉ đạo việc thanh tra toàn diện về công tác quản lý đất đai tại Bình Chánh

07/12/2019 12:49

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1200/ UBND-NCPC ngày 14 tháng 11 năm 2019. Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết  định số 352/QĐ- TTTP-P7 về việc thanh tra toàn diện trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh.

Thực hiện Thanh tra lần này do Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn và Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra sử lý sau Thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra và sẻ Thanh tra toàn diện từ năm 2016 đến năm 2019 về những vấn đề có liên quan trước hoặc sau thời điểm Thanh tra để làm rỏ những vấn đề liên quan và từ đó có cơ sở kết luận.

Quyết  định số 352/QĐ- TTTP-P7 về việc thanh tra toàn diện trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh.

Tương tự, vào ngày 6/12. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM đã công bố quyết định thanh tra số 359/QĐ-TTTP-P3 về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Theo đó, thời kỳ thanh tra lần này gồm các năm 2016, năm 2017, năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến ngày 30/11/2019; các vụ việc phát sinh trước thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật.

Tham gia đợt Thanh tra lần nay do Bà Vũ Anh Thư, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 được giao làm Trưởng đoàn. Ông Phan Tường Long - Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quyết định số 360/QĐ-TTTP-P3 ngày 2/12/2019 của Thanh tra TP.HCM Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ngọc Phong (tổng hợp)

Tags:

Bà Nguyễn Thị Thanh ThuỷBà Nguyễn Thị Thu PhươngQuyết định số 352/QĐ- TTTP-P7quyết định thanh tra số 359/QĐ-TTTP-P3 về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đaitrật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi.Quyết định số 352/QĐ- TTTP-P7 về việc thanh tra toàn diện trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh.

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu