Trước nhiều bê bối…Liêụ công ty Kim Oanh có bị tước danh hiệu “Huân chương Lao động”?

29/12/2019 07:38

Công ty Kim Oanh

Trước thông tin công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh (công ty Kim Oanh) liên quan đến nhiều bê bối nhưng vẫn đạt danh hiệu “Huân chương Lao động” hạng Ba và hạng Nhì. Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, Ban khen thưởng (Sở Nội Vụ Bình Dương) cho rằng công ty Kim Oanh có nhiều đóng góp cho từ thiện, hoạt động xã hội nên được đề xuất, xét duyệt. Vậy danh hiệu này có bị tước?

Trước sự việc trên, PV có cuộc trao đổi với Luật sư Hà Thị Hồng Quyên, Đoàn Luật sư TP.HCM.

PV: Theo ban Khen thưởng (Sở Nội vụ) cho rằng việc công ty Kim Oanh có nhiều đóng góp từ thiện, hoạt động xã hội nên được xét duyệt danh hiệu “Huân chương Lao động”, liệu có xứng đáng?

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Việc nợ thuế không phải là thông tin bí mật và không thể tiếp cận được, hơn nữa, Ban Thi đua – Khen thưởng cũng phải có nghĩa vụ đối chiếu, kiểm tra với các cơ quan nhà nước khác tại địa phương trước khi đề nghị Thủ tướng/Chủ tịch nước tặng thưởng, chứ không thể chỉ dựa vào kết quả hoạt động từ thiện mà không xét đến các hoạt động cơ bản của một doanh nghiệp là đóng thuế được. Do đó, có cơ sở để lập luận rằng đã có sai sót, thiếu cẩn thận trong quá trình khen thưởng cho Kim Oanh.

PV: Ban khen thưởng cho rằng, tại thời điểm đề nghị khen thưởng cho công ty Kim Oanh vẫn chưa có kết luật của cơ quan chức năng về những sai phạm như nợ thuế, bán dự án chưa đủ pháp lý…?

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Theo Điều 6 Luật Thi đua khen thưởng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013), nguyên tắc khen thưởng là phải “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”, nghiêm cấm các hành vi “kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng”.

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng quy định. Hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng.

Theo đó, Ban Thi đua – Khen thưởng có nghĩa vụ/trách nhiệm phải chuẩn bị/yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các văn bản trên để xác định được tình trạng tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan/tổ chức được đề nghị khen thưởng, chứ không phải chỉ dựa vào việc không có kết luận vi phạm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Kim Oanh tại buổi nhận “Huân chương Lao động” hạng Nhì năm 2018

PV: Công ty Kim Oanh đạt danh hiệu “Huân chương Lao động” hạng Ba năm 2016? Liệu có đúng theo quy định.

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Theo Điều 44 Luật thi đua khen thưởng năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2013) “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho tập thể đạt một trong những tiểu chuẩn sau: Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương.

Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quá trình xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Công ty vi phạm điều kiện “Đã được tặng” Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ (10/6/2015) và 5 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như vậy, phải tối thiểu đến năm 2020 Công ty Kim Oanh mới đủ điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Thi đua khen thưởng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013).

Thực tế: Công ty Kim Oanh lại được “Huân chương Lao động” hạng Ba vào ngày 23/11/2016 (trước 4 năm theo quy định của pháp luật) và có đủ quá trình xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên. Vào gần như cùng một thời điểm (trong vòng chưa đủ 06 tháng), Công ty Kim Oanh không thể vừa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vừa được tặng “Huân chương Lao động” hạng ba.

PV: Mặc dù chưa đủ 5 năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng công ty Kim Oanh tiếp tục được nhận “Huân chương Lao Động” hạng Nhì năm 2018? Vậy điều cần và đủ để được nhận “Huân chương Lao động” hạng Nhì như thế nào.

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Điều 43 Luật Thi đua khen thưởng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013):

“Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Công ty Kim Oanh không đủ điều kiện để được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba (23/11/2016) thì không thể đủ điều kiện để được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì bởi việc được tặng “Huân chương lao động” hạng Ba là điều kiện để được tặng “Huân chương lao động” hạng Nhì (27/12/2018). Thực tế: Công ty Kim Oanh lại được “Huân chương Lao động” hạng Nhì vào ngày 27/12/2018 (trước 7 năm theo quy định của pháp luật). Điều đáng nói hơn, Công ty Kim Oanh là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất tỉnh Bình Dương. Số tiền nợ thuế này tồn đọng từ trước năm 2016.

PV: Xử lý thế nào nếu công ty Kim Oanh được khen thưởng nhưng việc khen thưởng vi phạm pháp luật?

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp có gian dối/sai trái, hoặc sau khi đã được tặng danh hiệu thi đua/khen thưởng mà có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc có sai phạm/khuyết điểm trong thời gian tính thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng thì tùy theo mức độ sai phạm, khuyết điểm để hạ mức khen thưởng hoặc hủy bỏ quyết định khen thưởng theo quy định (trừ những cá nhân đã hy sinh, từ trần). Do đó, đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng kiểm tra lại toàn bộ quy trình khen thưởng Công ty Kim Oanh đối với tất cả các bằng khen/huân chương đã được khen thưởng.

PV: Vậy đối với cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức để đạt được các doanh hiệu trên cần xét duyệt qua những bước nào?

Luật sư Hà Thị Hồng Quyên: Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ khen thưởng, gồm: Hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Đối với doanh nghiệp phải thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm (đối với đơn vị sản xuất kinh doanh). Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực:

a) Đối tượng đề nghị khen thưởng: Cơ quan, tổ chức trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cá nhân là cấp trưởng của đơn vị cùng cấp;

b) Hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến hiệp y: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Huân chương các loại, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Cảm ơn Luật sư.

Nhóm PV

Tags:

kim oanhbê bốicông ty CP Đầu tư và Phát triển Kim OanhCông ty Kim Oanh tại buổi nhận “Huân chương Lao động” hạng Nhì năm 2018

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu