KINH TẾ

Dự án Lovera Vista của Khang Điền: Chưa xây xong móng, trên mạng đã rầm rộ bán “lúa non’” Nghe:

Dự án Lovera Vista của Khang Điền: Chưa xây xong móng, trên mạng đã rầm rộ bán “lúa non’” Nghe:

Mặc dù các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Lovera Vista chưa hoàn thiện, thế nhưng có dấu hiệu sàn phân phối thu tiền khách hàng với giá trị tới 50 triệu đồng gọi là “tiền thành ý”. Có hay không Khang Điền “đi đêm” với đơn vị môi giới nhằm huy động vốn trái phép,...

Tin đã lưu