KINH TẾ

Thị trường bất động sản năm 2020 nguồn cung giảm, giá có thể tăng.

Thị trường bất động sản năm 2020 nguồn cung giảm, giá có thể tăng.

Vừa qua DKRA Vietnam tổ chức báo cáo thị trường cho biết, trong năm 2019 có 14 dự án mới ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 1,704 nền, bằng 46% so với nguồn cung mới của năm 2018 (khoảng 3,736 nền). Thị trường căn hộ cả nước có 47 dự án được mở bán trong năm 2019, cung cấp khoảng...

Tin đã lưu