Chính sách quy hoạch

Nghịch lý hàng trăm đồ án quy hoạch đô thị tại TP.HCM

Nghịch lý hàng trăm đồ án quy hoạch đô thị tại TP.HCM

 Thuật ngữ đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới xuất hiện trong hàng trăm đồ án quy hoạch 1/2000 ở TP.HCM nhưng không có trong các văn bản luật liên quan.  Các quận, huyện gặp rất nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai, xây dựng liên quan đến đất...

Tin đã lưu